તાર

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

== [फा.] તંતુ; દોરો; રેસો (૨) સંસ્કૃત

ધાતુનો ખેંચીને બનાવેલો તાર (૩) તાર મારફતનો (વીજળીથી મોકલાતો) સંદેશો; ટેલિગ્રામ (૪) કેફની ખુમારી (લા.) (૫) એકલગન; તલ્લીનતા (૬) સતતતા; એકધારી પરંપરા ==

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

== સંસ્કૃત

ઉત્તમ (૨) તીણો કે ઊંચો (સ્વર) (૩) પુંo કિનારો; સામો કાંઠો (૪) અંત; છેડો; મુક્તિ (૫) તરી શકાય તેવી સ્થિતિ (પાણીની) ==

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

(ઘાનો) તા; એક કાગળ[ફેરફાર કરો]