તારા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] આકાશમાં ઝબૂકતો ગોળો; તારો અથવા ગ્રહ (૨) (સં.) વાલીની સ્ત્રી (૩) આંખની કીકી


Meaning[ફેરફાર કરો]

(eng) Star