તેનુ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

('તે'નું છઠ્ઠી વિભક્તિનું એoવo)