ત્રિજ્યા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વર્તુળ નાં મધ્યબિંદુ થી વર્તુળને જોડતી રેખા ને વર્તુળ ની ત્રિજ્યા કહે છે.