થર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. स्तर] પડ; વળું (૨) એકસરખું બાઝેલું કે ચોપડેલું તે; પોપડો [સરo दे. थर=દહીંની તર] (૩) [સરo दे. थड] ચડતી ઊતરતી ચૂડીઓનો જથો