દખલ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. दखल] વચ્ચે પડવું-દરમિયાનગીરી કરવી તે (૨) નડતર; પજવણી; ગોદ