દગો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा. दगा़] છળ; કપટ (૨) વિશ્વાસઘાત

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा. दंगल; સરo हिं., म. दंगा] તોફાન; બખેડો; હુલ્લડ (૨) બંડ; ફિતૂર