દમ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] શ્વાસ (૨) શ્વાસનો એક રાગ (૩) પ્રાણવાયુ; જીવ (૪) (ધુમ્રપાનનો) સડાકો (૫) સત્ત્વ, શક્તિ; પાણી (લા.) (૬) ધમકી; સજાની શેહ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

(સં.) ઇંદ્રિયોને દમવી-તાબે રાખવી તે; દમન (મુમુક્ષુની ષટ્સંપત્તિમાંની એક)