દમ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] શ્વાસ (૨) શ્વાસનો એક રાગ (૩) પ્રાણવાયુ; જીવ (૪) (ધુમ્રપાનનો) સડાકો (૫) સત્ત્વ, શક્તિ; પાણી (લા.) (૬) ધમકી; સજાની શેહ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

(સં.) ઇંદ્રિયોને દમવી-તાબે રાખવી તે; દમન (મુમુક્ષુની ષટ્સંપત્તિમાંની એક)