દમામ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['દમામા' ઉપરથી] દબદબો; ભપકો; રોફ