દરદ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ દર્દ] દુ:ખ; પીડા