દરબાર

વિકિકોશમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] રાજસભા-કચેરી (૨) મોટા માણસ કે અમીર ઉમરાવ પાસે ભરાતો દાયરો (૩) પુંo ઠાકોર; રાજા