દરવાન

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ દરબાન] દરવાજો સાચવનારો; દ્વારપાળ