દરવાન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ દરબાન] દરવાજો સાચવનારો; દ્વારપાળ