દળવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સoક્રિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. दल्] પીસવું; ઘંટીમાં નાંખી ભૂકો કરવો (અનાજ ઇoનો) (૨) દલન કરવું; દલવું; નાશ કરવું