દહન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] દહવું-બળવું જે બાળવું તે (૨) બળવાની ક્રિયા; 'કંબશન' (ર. વિ.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

To burn, especially to cremate