દાણ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. दाणि] જકાત; હાંસલ; ટોલ (૨) નo [જુઓ દાન] ફેરો; વાર (કા.)