દાદ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा.] ફરિયાદ; અરજ (૨) ઇન્સાફ