દિવાનિદ્રા

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • સ્ત્રી.
  • सं.દિવસની ઊંઘ; દિવસે ઊંઘવું તે.
  • ઉદાહરણ
   1953, રમણલાલ દેસાઈ, સ્નેહસૃષ્ટિ, page ૨૬૯:
   દિવાનિદ્રામાં તેને જ્યોત્સ્ના સાથેનાં લગ્નનાં શમણાં પણ આવી ચૂક્યાં અને જ્યોત્સ્નાના બે લાખના અલંકારો પણ તેના હાથમાં આવી ચૂક્યાં !”
   divānidrāmā̃ tene jyotsnā sāthenā̃ lagnanā̃ śamṇā̃ paṇ āvī cūkyā̃ ane jyotsnānā be lākhnā alaṅkāro paṇ tenā hāthmā̃ āvī cūkyā̃ !”
   (please add an English translation of this quote)

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]