ધડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे.] માથા વિનાનું શરીર (૨) મૂળ પાયો (લા.) (૩) અo [રવo] (કાંઇ પડવાનો રવ) ધડાક