ધડાકો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo] મોટો અવાજ; ભડાકો (૨) સાંભળનાર ચોંકે એવી નવી વિચિત્ર વાત કે બનાવ (૩) કાળનો ઝપાટો