ધણી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. धनिन् , प्रा. धणि (oअ.); સરo म.] માલિક (૨) પતિ (૩) વિo માલિક જેમ કે, આનો કોઇ ધણી નથી