ધાડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. धाडी; सं. धाटी] લૂંટારાની ટોળીનો હુમલો-હલ્લો (૨) દરોડો (૩) ઉતાવળ (લા.)