ધાબુ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं. धाबा; म. धाबें; 'ધાબો' ઉપરથી] (છાપરાને ઠેકાણે કરેલી) અગાસી; ગચ્ચી (૨) ડાઘો (૩) ફાંદો; છટકું (૪) દૂધનું બેડું; ઝાલ