ધૂમ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

ધુમાડો

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; અo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[રવo] પુષ્કળ; સખત (૨) આવેશભેર (૩) સ્ત્રીo શોર; ધમાલ (ધૂમ મચાવવી)