નકામું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. णिकम्म (सं. निष्कर्मन्)] ઉપયોગ વિનાનું (૨) અo નિરર્થક; વિનાકારણ