નજર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] જોવું તે; દૃષ્ટિ (૨) લક્ષ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ. नज्र] ભેટ; બક્ષિસ