નથ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. णत्था; સરo हिं. म.] નાકની વાળી; વેસર

Meaning[ફેરફાર કરો]

NOSE RING