નનામું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[ન+નામ) નામ વિનાનું (૨) લખનારની સહી વિનાનું