નફો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ. नफअ] કમાણી; લાભ; ફાયદો