નરમ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा. नर्म] સુંવાળું; મુલાયમ (૨) નમ્ર; સાલસ (૩) પોચું; ઢીલું (૪) નબળું; કમજોર