નસ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. णसा] રગ; રસવાહિની (૨) રેસો