લખાણ પર જાઓ

નાક

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. न+अक] અક-દુ:ખ વગરનું સ્થળ; સ્વર્ગ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. णक्क] નાસિકા (૨) આબરૂ (લા.) (૩) કોઈ પણ વર્ગની મુખ્ય વસ્તુ