નિશા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. णिसा; दे. णीसा; म. नीस] નિશાતરાથી જેના ઉપર વાટવામાં આવે તે પથ્થર; નિસાર

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] નિશ; રાત