પદ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] પગ (૨) નo દરજ્જો (૩) અર્થવાળો શબ્દ (વ્યા.) (૪) કવિતાની મૂળ કડી (૫) ઉત્તરક્રિયા કે વ્રતને અંગે અપાતું વસ્તુનું દાન (૬) 'ટર્મ' (૭) 'રૂટ'; મૂળ (ગ.)