પહોળાઈ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

પહોળું થવું કે કેટલું પહોળું થયું તે