પાણી

વિકિકોશમાંથી
 • ન.
  • ૧. પીવાનું કુદરતી પ્રવાહી; જળ
  • ૨. જળ જેવું કોઈ પ્રવાહી
  • ૩. ધાર; વાઢ (લા.)
  • ૪. નૂર; તેજ
  • ૫. શૂરાતન; પોરસ
  • ૬. ટેક; વટ; આબરૂ
  • ૭. ઢોળ; સોનારૂપાનો રસ

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

पानीय
पाणीअ, पाण, -णी

સમાનાર્થી[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]