પૂર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. पूर] પૂરેપૂરું; સંપૂર્ણ (૨) નo નવા પાણીનું નદીનાળામાં જોસબંધ આવવું તે (૩) પૂરણપોળી ઇoનું પૂરણ