પ્રકાશ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

અજવાળું (૨) પ્રસિદ્ધ; પ્રાગટ્ય (૩) સંગીતમાં એક અલંકાર