ફટકો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

જુઓ પટકો] ટુવાલ; અંગૂછો

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo] ચાબુક કે સોટીનો પ્રહાર (૨) ખોટ; હાનિ; શિક્ષા લાગે એવો ધોકો (લા.)