ફાટ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['ફાવવું' ઉપરથી] ફાવવું-ગોઠવું તે

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

7 [ફાટવું પરથી] ફાટવું તે (૨) તરડ (૩) કળતર (૪) ભેદ; ફૂટ (લા.) (૫) ગર્વ; મદ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

8 [सं. फाण्ट] ઔષધિને પલાળી રાખી (ઉકાળીને) બનાવેલું પેય; કાઢો

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['ફાંટો' (છેડો) પરથી] લૂગડાનો છેડો કે તેની કામચલાઉ કરી લેવાતી ઝોળી જેવું તે (૨) પોટકું; પોટલી (૩) ફાંક કે તે ભરી લેવી તે-ફાંટિયો (૪) ખાઈ; પરિખા (૫) એક ભાજી (૬) ફાંટો; કીનો