ફાલ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. फल કે ફાલવું પરથી?] પાક (૨) અતિશયતા (લા.)