ફુગાવો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ( પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ફૂગવું' ઉપરથી] નાણાંના ચિહ્નરૂપ કાગળના ચલણમાં અતિ ઘણો વધારો; 'ઇન્ફ્લેશન'