ફ્રાંસીસી

વિક્શનરીમાંથી
(ફ્રાન્સીસી થી અહીં વાળેલું)
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી

નામ

સ્ત્રી.

અનુવાદ

વિશેષણ