બગી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[इं. बग्गी] એક જાતની ઘોડાગાડી (૨) [સરo म. बधणें] નજર (૩) [?] ઉચ્ચારનું સ્થાન; મોં

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

નાની ટીલડી; ટપકી