બગી

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[इं. बग्गी] એક જાતની ઘોડાગાડી (૨) [સરo म. बधणें] નજર (૩) [?] ઉચ્ચારનું સ્થાન; મોં

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

નાની ટીલડી; ટપકી