બતક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo; સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] એક પક્ષી (૨) બતકના આકારનું પાણી રાખવાનું પાત્ર