બસ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] થયું; પૂરતું (૨) ભાર-નિશ્ચય જણાવતો શબ્દ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[इं.] એક વાહન-મોટરનો ખટારો