બહાલી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

કાયમી (૨) સ્ત્રીo મંજૂરી; કાયમ રાખવું તે (બહાલી આપવી, બહાલી મળવી, બહાલી હોવી)