બહાલી

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

કાયમી (૨) સ્ત્રીo મંજૂરી; કાયમ રાખવું તે (બહાલી આપવી, બહાલી મળવી, બહાલી હોવી)