બાકાત

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

બકાત; વાપરતાં વધેલું; બાકી બચેલું; બચત (૨) બાકી; બાદ