બાદબાકી

વિકિકોશમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

બાદબાકી એટલે એક સંખ્યામાંથી બીજી સંખ્યા ઓછી કરવા ની પ્રક્રીયા

Subtraction ( English)