બી

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. बीअ (सं. बीज)] બિયું; બીજ (૨) મૂળ; મૂળકારણ (લા.) (૩) અo [સરo हिं. भी] પણ; વળી