બીડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

=Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म. ] ઘાસની જમીન; ચરો (૨) કાચું ભરતનું લોઢું